"Eksemplets makt, anmeldelse av ""Da det personlig er politisk – den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen)"

Helseth, H. (2014). Eksemplets makt, anmeldelse av "Da det personlig er politisk - den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen). Klassekampen.

Forskerne