Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt om og for ungdom?

Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 August). Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt om og for ungdom?. Foredrag på Nordisk forening mot Barnmishandling og Omsorgssvikt (NFBO), Tórshavn.

Forskerne