Elderly Care among Norwegian-Pakistanis: Something that Cannot Be Given away to the Welfare State? / En studie om eldre pakistanere

Næss, A. (2012 October). Elderly Care among Norwegian-Pakistanis: Something that Cannot Be Given away to the Welfare State? / En studie om eldre pakistanere. Foredrag på Den 3. nasjonale konferansen om omsorgsforskning: "Et nordisk blikk for samhandling", Gjøvik.