Eldre hjemmeboende personer som utsettes for vold og overgrep fra noen i nær relasjon

Sandmoe, A. (2018 November). Eldre hjemmeboende personer som utsettes for vold og overgrep fra noen i nær relasjon. Foredrag på Master Avansert klinisk geriatrisk sykepleie, UiO, Oslo.