Eldre hjemmeboende personer som utsettes for vold og overgrep fra noen i nær relasjon

Sandmoe, A. (2018 March). Eldre hjemmeboende personer som utsettes for vold og overgrep fra noen i nær relasjon. Foredrag på Master; Avansert klinisk geriatrisk sykepleie, Oslo.