Eldre og voldsutsatthet – er det mulig å forebygge?

Sandmoe, A. (2018 November). Eldre og voldsutsatthet - er det mulig å forebygge?. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018, Oslo.