EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)- systematisering av forskningsbaserte resultater

Opheim, E., Jakobsen, M., Aasen, B. A., & Kvaal, K. (2017 August). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)- systematisering av forskningsbaserte resultater. Foredrag på Innlandets helseforskningskonferanse, Honne hotell og konferansesenter.