En god start – En flyktningkompetent skole og barnehage

Pastoor, L. d. W. (2016 November). En god start - En flyktningkompetent skole og barnehage. Foredrag på Sjumilsstegskonferansen, Scandic Ishavshotell Tromsø.