En ny mulighet – å arbeide med klientens traumenarrativ

Glad, K. A. (2012). "En ny mulighet" - å arbeide med klientens traumenarrativ. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 870-875.