En utøvers hverdag gjennom tre år – Idrett, helse, kropp og prestasjon: en intervensjonsstudie v/ toppidretts- og skigymnas i Norge

Martinsen, M. (2012 November). En utøvers hverdag gjennom tre år - Idrett, helse, kropp og prestasjon: en intervensjonsstudie v/ toppidretts- og skigymnas i Norge. Foredrag på Toppidrett og utdanning.