Enslige mindreårige flyktningers utdannings- og skolesituasjon – Hva sier forskningen?

Pastoor, L. d. W. (2017 April). Enslige mindreårige flyktningers utdannings- og skolesituasjon - Hva sier forskningen?. Foredrag på Nordisk toppmøte om enslige mindreårige og unge i Norden, Oslo Kongressenter, Oslo.