Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen. Hva kan skolen bidra med og hvordan kan verger ivareta enslige mindreåriges behov og interesser?

Pastoor, L. d. W. (2014 November). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen. Hva kan skolen bidra med og hvordan kan verger ivareta enslige mindreåriges behov og interesser?. Foredrag på Nasjonalt seminar for representanter og verger for enslige mindreårige flyktninger, Clarion Hotel Gardermoen.