Er dette en invitasjon til dialog?

Tjersland, O. A. (1996). Er dette en invitasjon til dialog. Stoffmisbruk, 2, 9-10.