Erfaringer fra terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011

Hafstad, G. S. (2017 November). Erfaringer fra terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Foredrag på Videreutdanningsdag, Stockholm.