Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017 January). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Foredrag på Ledersamling for sentrene, Oslo.