Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

Stefansen, K., & Hansen, T. (2014 May). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Foredrag på Fagseminar, Oslo.