Faktorer som påvirker barns og ungdoms bruk av helsetjenester: Foreløpige funn

Ziyada, M. M. (2016 September). Faktorer som påvirker barns og ungdoms bruk av helsetjenester: Foreløpige funn. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.