Feminism after Hilary, Nancy Fraser i samtale

Helseth, H. (2017 May). "Feminism after Hilary", Nancy Fraser i samtale. Paper presented at Samtale med Nancy Fraser på Litteraturhuset.