Foreldres uro og mestring etter barns fortellinger om seksuelle overgrep utenfor familien

Dyb, G. (2000 January). Foreldres uro og mestring etter barns fortellinger om seksuelle overgrep utenfor familien. Foredrag på 1st Nordiska kongress: "Barn och Trauma", 22.-24.mai 2000, Linkoping, Sverige, 23.05.2000.