Foreldretvister – høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep

Skjørten, K. (2017 October). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Fra kunnskap til praksis i krisesentertilbudet. Krisesenterkonferansen 2017, Oslo.