Fra stoffmisbruk til behandling. En systematisering av Uteseksjonens formidlingsarbeid og presentasjon av en supplerende forståelsesramme

Bengtson, M., & Jensen, T. K. (1986). Fra stoffmisbruk til behandling. En systematisering av Uteseksjonens formidlingsarbeid og presentasjon av en supplerende forståelsesramme. (Hovedfagsoppgave).

Forskerne