Fysisk vold fra foreldre. Utviklingstrekk 2007-2015

Stefansen, K. (2016 April). Fysisk vold fra foreldre. Utviklingstrekk 2007-2015. Foredrag på Møte i barnevoldsutvalget, Oslo.