’Han sände snaps till mig om att jag var en hora’: Ungdomars digitala våld i nära relationer som könad social praktik

Øverlien, C. (2018 August). ’Han sände snaps till mig om att jag var en hora’: Ungdomars digitala våld i nära relationer som könad social praktik. Paper presented at Konferens, Färöarna.