‘Han sände snaps till mig om att jag var en hora’ – våld mellan unga som könad social praktik

Øverlien, C. (2018 November). 'Han sände snaps till mig om att jag var en hora' - våld mellan unga som könad social praktik. Paper presented at Fagseminar Unga och digitala medier Likestilling og diskrimineringsombudet, Oslo.