Har den faste kontorplassen gått ut på dato?.

Nielsen, M. B., Borge, R. H., (2023). Har den faste kontorplassen gått ut på dato?. Dagsavisen.