Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland..

Kiil, M., Wæhler, T. A., (2018). Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland..