Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller

Axelsen, E. D., Benum, K., Bernhardt, I. S., Gullestad, S. E., Halvorsen, M. S., Hartmann, E. J., . . . Øiestad, G. et al. (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(12), 1197-1199.