Historier fra kjøkkenet som bidrag til klinisk forskning

Kiil, M. A. (2014 December). Historier fra kjøkkenet som bidrag til klinisk forskning. Foredrag på Fagseminar Forskningsgruppe Psykiatri, Tromsø.