Hva virker inn på valget om å anmelde vold i parforhold?

Grøvdal, Y. (2018 May). Hva virker inn på valget om å anmelde vold i parforhold?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner for ansatte ved volds- og overgrepsmottak, Bergen.