Hvordan har kvinner, som ikke har søkt hjelp, håndtert det å bli utsatt for alvorlig vold fra partner?

Saur, R. (2018 May). Hvordan har kvinner, som ikke har søkt hjelp, håndtert det å bli utsatt for alvorlig vold fra partner?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner for ansatte ved volds- og overgrepsmottak, Bergen.