Hvordan lykkes med skolebaserte forebyggende intervensjoner ovenfor ungdom: Fra effektstudier til implementering

Martinsen, M. (2015 February). Hvordan lykkes med skolebaserte forebyggende intervensjoner ovenfor ungdom: Fra effektstudier til implementering. Foredrag på Prøveforelesning for graden Phd, Oslo.