Hvordan opplever ungdom å bli spurt om mobbing i ungdomskolen?

Valla, L., Kvarme, L. G., Misvær, N., Myhre, M. C., Sagatun, Å., & Holen, S. (2018 September). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om mobbing i ungdomskolen?. Foredrag på Helsesøsterkongressen, Kristiansand.