Hvordan opplever ungdom å bli spurt om vold og overgrep?Erfaringer fra to pilotundersøkelser i norsk ungdomsskole

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om vold og overgrep?Erfaringer fra to pilotundersøkelser i norsk ungdomsskole. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Tórshavn.

Forskerne