Idrett, helse, kropp og prestasjon

Martinsen, M. (2011 November). Idrett, helse, kropp og prestasjon. Foredrag på Olympiatoppen - utviklingsavdelingen.