Idrett, helse, kropp og prestasjon. Trenerseminar

Martinsen, M., Meland, A., & Sundgot-Borgen, J. (2010 March). Idrett, helse, kropp og prestasjon. Trenerseminar. Foredrag på utenTitteltekst, Skien.