Idrett, helse, kropp og prestasjon

Martinsen, M. (2011 January). Idrett, helse, kropp og prestasjon. Foredrag på Wang-toppidrett trenerseminar.