Implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD hos voksne i klinikk (ITV-prosjektet)

Endsjø, M., & Babaii, A. (2018 December). Implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD hos voksne i klinikk (ITV-prosjektet). Foredrag på Fagdag om PTSD, Diakonhjemmet.