Ingen revolusjon ennå

Halvorsen, J. Ø., & Bækkelund, H. (2021). Ingen revolusjon ennå. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58(10), 885-889.

Forskerne