Ansatte
Bækkelund, Harald

Bækkelund, Harald

Forsker II
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 909 64 268

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Bækkelund, H., Frewen, P., Lanius, R., Berg, A. O., & Arnevik, E. K.Arnevik, E. A. (2018). Trauma-related altered states of consciousness in post-traumatic stress disorder patients with or without comorbid dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 9:1544025, 1-12. doi:10.1080/20008198.2018.1544025

Berg, A. O., & Bækkelund, H. (2015). Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(3), 247-254.

Bækkelund, H., & Berg, A. O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I T. L. Anstorp & K. Benum (Red.) Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (s. 78-99). Universitetsforlaget.

Nielsen, G. H., Danielsen, E., Befring, T. E., Bækkelund, H., Duckert, M., Fossum, I. S., & Storesund, I. J. (2013). Psykologforeningens veilederutdanning: Fortsatt verd å satse på. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(7), 681-684.

Andre publikasjoner

Bækkelund, H. (2019 June). Stabilization focused group therapy fro childhood abuse related PTSD: a randomized controlled trial. Paper presented at The 16th European Society for Traumatic Stress Studies Conference, Rotterdam.

Bækkelund, H., Egeland, K. M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Endsjø, M. (2019 November). Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norway: Clinical Outcomes. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th annual meeting, Boston.

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A. B., Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.