Ansatte
Bækkelund, Harald

Bækkelund, Harald

Forsker II
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 909 64 268

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Bækkelund, H., Frewen, P., Lanius, R., Berg, A. O., & Arnevik, E. K.Arnevik, E. A. (2018). Trauma-related altered states of consciousness in post-traumatic stress disorder patients with or without comorbid dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 9(1544025). doi:10.1080/20008198.2018.1544025

Berg, A. O., & Bækkelund, H. (2015). Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(3), 247-254.

Bækkelund, H., & Berg, A. O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I T. L. Anstorp & K. Benum (Red.) Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (s. 78-99). Universitetsforlaget.

Nielsen, G. H., Danielsen, E., Befring, T. E., Bækkelund, H., Duckert, M., Fossum, I. S., & Storesund, I. J. (2013). Psykologforeningens veilederutdanning: Fortsatt verd å satse på. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(7), 681-684.

Andre publikasjoner

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A. B., Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.