Ansatte
Pressebilder

Bækkelund, Harald

Forskningsleder
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4790964268

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Stensland, S., Glad, K. A., Andersen, A. J., Brodersen, D., Bækkelund, H., Daae, C., Heltne, U. M., Jensen, T., Johnsen, I., Kristensen, P., Nissen, A., Ormhaug, S. M., Reinholdt, N. P., Stene, L. E., Thapa, S. B., Thoresen, S., Ottesen, A., (2023). Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0791

Bækkelund, H., Endsjø, M., Peters, N., Babaii, A., & Egeland, K. M. (2022). Implementation of evidence-based treatment for PTSD in Norway: clinical outcomes and impact of probable complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 13(2). doi:10.1080/20008066.2022.2116827

Bækkelund, H., Ulvenes, P. G., Boon-Langelaan, S., & Arnevik, E. K. A. (2022). Group treatment for complex dissociative disorders: a randomized clinical trial. BMC Psychiatry, 22(1). doi:10.1186/s12888-022-03970-8

Skar, A. M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G. A., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research, 22(1). doi:10.1186/s12913-022-07539-9

Bækkelund, H., Karlsrud, I. S. J., Karlsrud, I., Hoffart, A., & Arnevik, E. K. A. (2021). Stabilizing group treatment for childhood-abuse related PTSD: a randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology, 12:1859079(1), 1-12. doi:10.1080/20008198.2020.1859079

Sele, P., Hoffart, A., Bækkelund, H., & Øktedalen, T. (2020). Psychometric properties of the International Trauma Questionnaire (ITQ) examined in a Norwegian trauma-exposed clinical sample. European Journal of Psychotraumatology, 11:1796187(1), 1-14. doi:10.1080/20008198.2020.1796187

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Bækkelund, H., Frewen, P., Lanius, R., Berg, A. O., & Arnevik, E. K.Arnevik, E. A. (2018). Trauma-related altered states of consciousness in post-traumatic stress disorder patients with or without comorbid dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 9:1544025, 1-12. doi:10.1080/20008198.2018.1544025

Berg, A. O., & Bækkelund, H. (2015). Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(3), 247-254.

Bækkelund, H., & Berg, A. O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. In T. L. Anstorp & K. Benum (Red.) Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (pp. 78-99). Universitetsforlaget.

Nielsen, G. H., Danielsen, E., Befring, T. E., Bækkelund, H., Duckert, M., Fossum, I. S., & Storesund, I. J. (2013). Psykologforeningens veilederutdanning: Fortsatt verd å satse på. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(7), 681-684.

Bøker og avhandlinger

Bækkelund, H. (2021). Complex trauma disorders - Understanding and treatment. A clinical trial of stabilizing group treatment for patients with PTSD and Dissociative Disorders. Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022). Sammendrag

Andre publikasjoner

Halvorsen, J. Ø., & Bækkelund, H. (2022). MDMA-assistert psykoterapi for PTSD: Mellom hype og håp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 59(3), 228-231.

Halvorsen, J. Ø., & Bækkelund, H. (2021). Ingen revolusjon ennå. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58(10), 885-889.

Bækkelund, H. (2019 June). Stabilization focused group therapy fro childhood abuse related PTSD: a randomized controlled trial. Paper presented at The 16th European Society for Traumatic Stress Studies Conference, Rotterdam.

Bækkelund, H., Egeland, K. M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Endsjø, M. (2019 November). Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norway: Clinical Outcomes. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th annual meeting, Boston.

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Pressebilder