Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre: Helsepersonells vurderinger

askjer, j. f., Hilden, P. K., & Lie, A. H. K. (2021). Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre: Helsepersonells vurderinger. Utposten, 50(1), 7-11.

Forskerne