«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn

Kruse, A. E. (2014 November). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Foredrag på Barnekonvensjonen 25 år – 1989-2014, Oslo.