«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». Et eksplorerende, kvalitativt forskningsprosjekt om mødres vold mot barn (2013-2014)

Kruse, A. E. (2014 August). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». Et eksplorerende, kvalitativt forskningsprosjekt om mødres vold mot barn (2013-2014). Foredrag på NFBO 2014: Den 8. nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt, Nuuk.