Jomfrudom, virilitet og menns seksuelle nytelse – Kulturelle verdier som påvirker aksept av medikalisert defibulation

Johansen, R. E. B. (2016 September). Jomfrudom, virilitet og menns seksuelle nytelse - Kulturelle verdier som påvirker aksept av medikalisert defibulation. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.