Kapittel 12. Psykiske lidelser og psykososiale tilstander. Generell veileder. Pediatriveiledere.

S. Stensland & U. M. Køpp (2018). Kapittel 12. Psykiske lidelser og psykososiale tilstander. Generell veileder. Pediatriveiledere.

Forskerne