Ansatte
Pressebilder

Stensland, Synne Øien

Forskningsleder
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn
Telefon: +4790558009

Kompetanseområder

  • Helsekonsekvenser av katastrofer, vold og andre traumatiske hendelse for barn, ungdom og pårørende
  • Hodepine, smerte, søvnvansker, andre somatiske og posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom utsatt for traumer.
  • Barnemedisin

Stensland er forskningsleder for seksjon for katastrofer og migrasjon, barn og unge, barnelege, og har doktorgrad i medisin fra Universitet i Oslo (2015).  

Stensland er en ledende ekspert på barne- og ungdomstraumer, og hun har gitt viktige bidrag til bedre forståelse av virkningen av katastrofer og andre traumatiske hendelser for barn og unges helse. Hun er prosjektleder for Killing Pain; en studie av betydningen av barndomstraumer for utvikling av hodepine, smerter, søvnvansker, psykiske plager, bruk av smertestillende og vanedannende medikamenter i ungdomsårene og ung voksen alder. Hun leder sammen med Grete Dyb den longitudinelle Utøya-studien av overlevende etter terrorangrepet på Utøya 2011. Sammen med Dyb ledet hun også Covid hospital studien  om stress og reaksjoner blant helsepersonell.  I forbindelse med flyktningkrisen knyttet til krigen i Ukraina har hun også ledet arbeidet ved NKVTS knyttet til psykososial oppfølging av barn, unge og familier på flukt, i tett samarbeid med prosjektleder og seniorforsker ved NKVTS Akiah Ottesen (Oppfølging flyktninger fra Ukraina – NKVTS).

 Med bakgrunn som barnelege har Stensland lagt stor vekt på de praktiske implikasjonene av forskningsresultatene. Hun er mye konsultert av offentlige etater og helsevesenet, og har bidratt til en rekke offisielle rapporter. Våren 2022 ledet hun en arbeidsgruppe initiert av Helsedirektoratet, om psykososial oppfølging av flyktninger fra krigen mot Ukraina (Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina – NKVTS). Hun har også hatt sentrale rolle i lignende rådgivningsoppdrag for Helsedirektoratet om psykososial respons på covid-19-pandemien (2020-22) og leirskredet i Gjerdrum (2020-21). Hun var medlem av «BarnUnge 21» strategiarbeidsgruppe oppnevnt av Barne- og familiedepartementet (2019-21).

Stensland har sittet i styret i International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) siden 2018. Hun er også redaktør for kapittel i pediatriske retningslinjer om psykosomatiske symptomer i Norsk Barnelegeforening. Hun er medlem av All-in NeuroPsychiatry HUNT og Jebsen Centre od Genetic Epidemiology, norsk barnelegeforening og legeforeningen. I 2015 mottok hun Solveig og Johan P. Sommers prisen utdelt av Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri for sitt bidrag til å forstå sammenhenger mellom barn og unges traumatiske erfaringer psykiske vansker, ensomhet og hodepine

Synne Stensland – Google Scholar

 

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Greger, H. K., Stensland, S., & Kristianslund, S. K. (2023). Interpersonal violence and recurrent headache among adolescents with a history of psychiatric problems. Annals of General Psychiatry, 22(2). doi:https://doi.org/10.1186/s12991-023-00432-7

Baumann, M., Zwart, J. A. H., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Stangeland, H., Storheim, K., Stensland, S. Ø. B., (2023). Killing pain? A prospective population-based study on trauma exposure in childhood as predictor for frequent use of over-the-counter analgesics in young adulthood. The HUNT study. Elsevier. doi:10.1016/j.psychres.2023.115400

Glad, K. A., Dyb, G. A., Hellevik, P., Michelsen, H., Stensland, S. Ø. B., (2023). “I Wish You Had Died on Utøya”: Terrorist Attack Survivors’ Personal Experiences with Hate Speech and Threats. Taylor & Francis. doi:10.1080/09546553.2023.2214238

Strøm, I. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Stene, L. E., Schultz, J. H., Stensland, S., (2023). Terror leaves adolescents behind: Identifying risk and protective factors for high-school completion among survivors of terrorism. John Wiley & Sons. doi:10.1002/jts.22935

Linnemørken, L. T. B., Stangeland, H., Reme, S. E., Stensland, S. Ø. B., (2023). Performance and acceptability of the Stressful Life Events Screening Questionnaire in a chronic pain population: A mixed-methods study. Wolters Kluwer. doi:10.1097/PR9.0000000000001072

Bondjers, K., Lingaas, I., Stensland, S., Atar, D., Zwart, J. A. H., Wøien, H., Dyb, G. A., (2023). “I’ve kept going” – a multisite repeated cross-sectional study of healthcare workers’ pride in personal performance during the COVID-19 pandemic. BioMed Central (BMC). doi:10.1186/s12913-023-09246-5

Stensland, S., Glad, K. A., Ottesen, A., (2023). Barn, unge og familier på flukt. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0002

Jacobsen, K. K., Børte, S., Laborie, L. B., Kristiansen, H., Schäfer, A., Martinsen, A., Skogholt, A. H., Brumpton, B. M., Willer, C. J., Fors, E. A., Kristoffersen, E. S., Heuch, I., Mundal, I. P., Zwart, J. A. H., Nielsen, J. B., Storheim, K., Hagen, K., Nilsen, K. B., Hveem, K., Fritsche, L. G., Thomas, L. F., Pedersen, L. M., Gabrielsen, M. E., Lie, M. U., Stensland, S., Zhou, W., Gundersen, T., Zayats, T., Winsvold, B. K. S., Rosendahl, K., (2023). COL11A1 is associated with developmental dysplasia of the hip and secondary osteoarthritis in the HUNT study. Elsevier. doi:10.1016/j.ocarto.2023.100424

Baumann, M., Storheim, K., Stangeland, H., Zwart, J. A. H., Wentzel-Larsen, T., Skurtveit, S. O., Dyb, G. A., Stensland, S., (2023). Childhood trauma and the use of opioids and other prescription analgesics in adolescence and young adulthood. The HUNT study. Wolters Kluwer. doi:10.1097/j.pain.0000000000003131

Stensland, S., Glad, K. A., Andersen, A. J., Brodersen, D., Bækkelund, H., Daae, C., Heltne, U. M., Jensen, T., Johnsen, I., Kristensen, P., Nissen, A., Ormhaug, S. M., Reinholdt, N. P., Stene, L. E., Thapa, S. B., Thoresen, S., Ottesen, A., (2023). Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0791

Stangeland, H., Handal, M., Skurtveit, S. O., Aakvaag, H. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., . . . Stensland, S. et al. (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry, 1-12. doi:10.1007/s00787-022-02066-8

Bahrami, S., Hindley, G. F. L., Winsvold, B. K. S., O'Connell, K. S., O'Connell, K. S., Frei, O., Shadrin, A., Cheng, W., Bettella, F., Rødevand, L., Ødegaard, K. J., Odegaard, K. J., Fan, C. C., Pirinen, M. J., Hautakangas, H. M., Martinsen, A., Skogholt, A. H., Brumpton, B. M., Willer, C. J., Tronvik, E. A., Kristoffersen, E. S., Zwart, J. A. H., Nielsen, J. B., Hagen, K., Nilsen, K. B., Hveem, K., Stovner, L. J., Fritsche, L., Thomas, L., Pedersen, L. M., Gabrielsen, M. E., Johnsen, M. B., Lie, M., Holmen, O. L., Børte, S., Stensland, S., Zhou, W., Dale, A. M., Dale, A., Djurovic, S., Smeland, O. B., & Andreassen, O. (2022). Dissecting the shared genetic basis of migraine and mental disorders using novel statistical tools. Brain, 145(1), 142-153. doi:10.1093/brain/awab267

Porcheret, K. L., Stensland, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. A. (2022). Insomnia in survivors 8.5 years after the Utøya Island terrorist attack: transition from late adolescence to early adulthood - the Utøya study. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). doi:10.1080/20008198.2021.2020472

Jahre, H., Grotle, M., Smedbråten, K., Richardsen, K. R., Côté, P., Steingrímsdóttir, Ó. A., Nielsen, C. S., Storheim, K., Småstuen, M. C., Stensland, S., & Øiestad, B. E. (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. BMC Musculoskeletal Disorders, 23. doi:10.1186/s12891-022-04995-6

Rahman, S., Winsvold, B. K. S., Chavez, S., Børte, S., Tsepilov, V., Sharapov, S. Z., Martinsen, A., Skogholt, A. H., Brumpton, B. M., Willer, C., Heuch, I., Mundal, I. P., Nielsen, J. B., Storheim, K., Nilsen, K. B., Fritsche, L., Thomas, L., Pedersen, L. M., Gabrielsen, M. E., Johnsen, M. B., Lie, M., Holmen, O., Stensland, S., Zhou, W., Aulchenko, Y. S., Hagen, K., Fors, E. A., Hveem, K., Zwart, J. A. H., Meurs, J. v., Freidin, M. B., & Williams, F. M. (2021). Genome-wide association study identifies RNF123 locus as associated with chronic widespread musculoskeletal pain. Annals of the Rheumatic Diseases, 80(9), 1227-1235. doi:10.1136/annrheumdis-2020-219624

Khoury, S., Parisien, M., Thompson, S. J., Vachon-Presseau, E., Roy, M., Mitchell, A., Winsvold, B. K. S., Skogholt, A. H., Brumpton, B. M., Willer, C. J., Fors, E. A., Heuch, I., Nielsen, J. B., Storheim, K., Hagen, K., Nilsen, K. B., Hveem, K., Fritsche, L., Thomas, L., Pedersen, L. M., Gabrielsen, M. E., Johnsen, M. B., Lie, M. U., Lie, M., Holmen, O., Børte, S., Stensland, S. Ø., Stensland, S., Zhou, W., Mundal, I. P., Zwart, J. A. H., Kania, A., Mogil, J. S., & Diatchenko, L. (2021). Genome-wide analysis identifies impaired axonogenesis in chronic overlapping pain conditions. Brain, 145(3), 1111-1123. doi:10.1093/brain/awab359

Freidin, M. B., Tsepilov, Y. A., Stanaway, I. B., Meng, W., Hayward, C., Smith, B. H., Khoury, S., Parisien, M., Bortsov, A., Diatchenko, L., Børte, S., Winsvold, B. K. S., Brumpton, B. M., Zwart, J. A., Aulchenko, Y., Suri, P., Williams, F. M. K., Martinsen, A., Skogholt, A. H., Willer, C., Fors, E. A., Heuch, I., Mundal, I. P., Nielsen, J. B., Hagen, K., Nilsen, K. B., Hveem, K., Fritsche, L., Thomas, L., Pedersen, L. M., Gabrielsen, M. E., Johnsen, M. B., Lie, M., Holmen, O. L., Stensland, S., & Zhou, W. (2021). Sex- and age-specific genetic analysis of chronic back pain. Pain, 162(4), 1176-1187. doi:10.1097/j.pain.0000000000002100

Jahre, H., Jahre, H., Grotle, M., Småstuen, M., Guddal, M. H., Smedbråten, K., Richardsen, K. R., Stensland, S., Storheim, K., & Øiestad, B. E. (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. PLOS ONE, 16(8), 1-17. doi:10.1371/journal.pone.0256006

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. A. (2021). The Longitudinal Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress and Complicated Grief: A Random Intercepts Cross-Lag Analysis. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0001087 Sammendrag

Glad, K. A., Stensland, S., & Dyb, G. (2021). The Terrorist Attack on Utøya Island: Long-Term Impact on Survivors’ Health and Implications for Policy. Perspectives on Terrorism, 15(3).

Muller, A. E., Hafstad, E. V., Himmels, J. P. W., Smedslund, G., Flottorp, S. A., Stensland, S., . . . Vist, G. E. et al. (2020). The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Research, 293, 1-11. doi:10.1016/j.psychres.2020.113441

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress, 33, 1060-1070. doi:10.1002/jts.22562 Sammendrag

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Heuch, I., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2020). Obesity in young adulthood: The role of physical activity level, musculoskeletal pain, and psychological distress in adolescence (the hunt-study). International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 17(12), 1-14. doi:10.3390/ijerph17124603

Liu, M., Jiang, Y., Wedow, R., Li, Y., Brazel, D. M., Chen, F., Datta, G., Davila-Velderrain, J., Mitchell, A., Skogholt, A. H., Sivertsen, B., Stordal, E., Morken, G., Kallestad, H., Heuch, I., Zwart, J. A., Fjukstad, K. K., Pedersen, L. M., Johnsen, M. B., Skrove, M. S., Indredavik, M. S., Drange, O. K., Bjerkeset, O., Børte, S., Stensland, S., Choquet, H., Docherty, A. R., Faul, J. D., Foerster, J. R., Fritsche, L., Gabrielsen, M. E., Gordon, S. D., Haessler, J., Hottenga, J. J., Huang, H., Jang, S. K., Jansen, P. R., Ling, Y., Mägi, R., Matoba, N., McMahon, G., Mulas, A., Orrú, V., Palviainen, T., Pandit, A., Reginsson, G. W., Smith, J. A., Taylor, A. E., Turman, C., Willemsen, G., Young, H., Young, K. A., Zajac, G. J., Zhao, W., Zhou, W., Björnsdóttir, G. T., Boardman, J. D., Boehnke, M., Boomsma, D. I., Chen, C., Davies, G. E., Eaton, C. B., Winsvold, B. K. S., Hveem, K., & Vrieze, S. (2019). Association studies of up to 1.2 million individuals yield new insights into the genetic etiology of tobacco and alcohol use. Nature Genetics, 51(2), 237-244. doi:10.1038/s41588-018-0307-5

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2019). Physical activity and sport participation among adolescents: Associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT study: A cross-sectional survey. BMJ Open, 9(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-028555

Stensland, S., & Dyb, G. (2019). Kroppen reagerer på fare. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 33-41). Gyldendal Akademisk.

Børte, S., Zwart, J. A., Stensland, S., Hagen, K., & Winsvold, B. K. S. (2019). Parental migraine in relation to migraine in offspring: Family linkage analyses from the HUNT Study. Cephalalgia, 39(7), 854-862. doi:10.1177/0333102419828989

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology, 90(2), e111-e118. doi:10.1212/WNL.0000000000004805 Sammendrag

Bugge, I., Dyb, G., Stensland, S., Ekeberg, Ø., Wentzel-Larsen, T., & Diseth, T. H. (2017). Physical Injury and Somatic Complaints: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Symptoms in Young Survivors of a Terror Attack. Journal of Traumatic Stress, 30(3), 229-236. doi:10.1002/jts.22191 Sammendrag

Børte, S., Winsvold, B. K. S., Stensland, S., Småstuen, M. C., & Zwart, J. A. (2017). The effect of foetal growth restriction on the development of migraine and tension-type headache in adulthood. The HUNT Study. PLOS ONE, 12:e0175908(4), 1-12. doi:10.1371/journal.pone.0175908

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2017). Physical activity level and sport participation in relation to musculoskeletal pain in a population-based study of adolescents: The Young-HUNT Study. Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM), 5:2325967116685543(1), 1-9. doi:10.1177/2325967116685543

Dyb, G., & Stensland, S. (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 45-62). Universitetsforlaget. Sammendrag

Bugge, I., Dyb, G., Stensland, S., Ekeberg, Ø., Wentzel-Larsen, T., & Diseth, T. H. (2015). Physical injury and posttraumatic stress reactions. A study of the survivors of the 2011 shooting massacre on Utøya Island, Norway. Journal of Psychosomatic Research, 79(5), 384-390. doi:10.1016/j.jpsychores.2015.09.005

Dyb, G., Stensland, S., & Zwart, J. A. (2015). Psychiatric Comorbidity in Childhood and Adolescence Headache. Current Pain and Headache Reports, 19:5(4). doi:10.1007/s11916-015-0479-y

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015). Interpersonal violence and overweight in adolescents: the HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 43(1), 18-26. doi:10.1177/1403494814556176 Sammendrag

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2014). Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study. The Journal of Headache and Pain, 15:35. doi:10.1186/1129-c1a74260-76fc-4c52-8cc4-02cfefd165a57-15-35 Sammendrag

Stensland, S., Dyb, G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Zwart, J. A. (2013). Potentially traumatic interpersonal events, psychological distress and recurrent headache in a population-based cohort of adolescents: the HUNT study. BMJ Open, 3(7). doi:10.1136/bmjopen-2013-002997

Myhre, M., & Stensland, S. (2011). Alvorlig omsogssvikt. In C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. .

Stensland, S., & Aakvaag, H. F. (2011). Inndeling og forekomst av belastende hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 67-67.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 60-63.

Bøker og avhandlinger

Stensland, S. (2015). Interpersonal violence and health in adolescents: Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents. (Doktorgradsavhandling). Sammendrag

Rapporter

Aakvaag, H. F., Flod Aakvaag, H., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., Stensland, S. Ø., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.

Andre publikasjoner

Wøien, H., Rosseland, L. A., Bondjers, K., Lingaas, I., Dyb, G. A., Zwart, J. A. H., & Stensland, S. (2022 June). Stress reactions and health problems in hospital personel during the Covid-19 pandemic; a longitudinal, multicenter study. Paper presented at Monitoring life, Oslo.

Stensland, S. (2022). På flukt fra krigen. Tidsskrift for Den norske legeforening, 142(6). doi:10.4045/tidsskr.22.0211

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 October). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Verdens dagen for psykisk helse, Trondheim.

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 November). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Høstmøte for Akutt- og mottaksmedisin, Trondheim.

Bondjers, K., Lingaas, I., Stensland, S., Wøien, H., Wøien, H., Muller, A. E., Atar, D., . . . Dyb, G. A. et al. (2021 June). Is it all bad? - sense of accomplishment among health-care workers during the Covid-19 pandemic. Paper presented at Trauma and mental health during the Global Pandemic.

Stensland, S., Bondjers, K., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 June). Did hospital personnel receive adequate help and support to reduce work-related stress during the Covid-19 pandemic? The Norwegian Study of Hospital Personnel. Paper presented at Trauma and mental health during the Global Pandemic.

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 June). Psychological impact of the Covid-19 pandemic on healthcare workers. Paper presented at The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) webinar 2021: The COVID-19 pandemic: How do we cope, and how do we move forward?, Online.

Jahre, H., Grotle, M., Småstuen, M. C., Guddal, M. H., Smedbråten, K., Richardsen, K. R., Stensland, S., Storheim, K., & Øiestad, B. E. (2021 October). Risikofaktorer og risikoprofiler for nakkesmerte hos unge voksne: prospektive analyser fra ungdom til ung voksen- HUNT studien. Foredrag på Idrettsmedisinsk høstkongress, Gardermoen.

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2020 November). The longitudinal association between symptoms of posttraumatic stress and complicated grief. A random intercepts cross-lag analysis. Paper presented at ISTSS 36th Annual Meeting, Chicago.

Jahre, H., Grotle, M., Småstuen, M. C., Guddal, M. H., Smedbråten, K., Richardsen, K. R., Stensland, S., Storheim, K., & Øiestad, B. E. (2020 November). Risikofaktorer og risikoprofiler for nakkesmerte hos unge voksne: prospektive analyser fra ungdom til ung voksen- HUNT studien. Paper presented at 9. najonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2020.

Stensland, S., & Myhre, M. C. (2019). Barnemishandling og omsorgssvikt. .

Stensland, S., Lingaas, I., Undset, A. B., Andreassen, A. L., & Dyb, G. (2019). Informasjonsfilm om Utøyastudien. Trist og Traurig AS.

Stensland, S., Andreassen, A. L., Lingaas, I., Undset, A. B., & Dyb, G. (2019). Instruksjonsvideo for bruk av aktigraf. Trist og Traurig AS.

Stensland, S., Glad, K. A., Porcheret, K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Glad, K. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2019 November). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien. Foredrag på MUSS-konferansen 2019, Gardermoen.

Stensland, S. (2019 November). Det gjør vondt Smerter, søvnvansker og andre kroppslige plager etter tap og traumer. Foredrag på Etterlattesamling, Scandic Holmenkollen Park.

Stensland, S. (2019 September). Javisst gjør det vondt Posttraumatiske stressreaksjoner motivasjon og mestring hos barn og ungdom. Foredrag på Hva hjelper når krisen rammer?, Nydalen.

Stensland, S. (2019 September). Javisst gjør det vondt Traumatiske opplevelser og kroppslige plager hos ungdom. Foredrag på Forskningsdagene. Oppvekstmiljøets påvirkning: Konsekvenser av vanskelig oppvekst, Litteraturhuset i Oslo.

Stensland, S. (2019 September). Brukermedvirkning i helseforskning. Foredrag på Landscamp for ungdomsrådene, Radisson Royal Blu, Royal Garden Hotel, Trondheim.

Stensland, S. (2019 February). (Psyko)somatiske plager, psykiske vansker & atferdsproblemer hos barn og unge utsatt for barnemishandling/ omsorgssvikt. Foredrag på Barnemishandling/omsorgssvikt og seksuelle overgrep: Diagnostikk - Tverrfaglig samarbeid - Juridiske forhold. En praktisk tilnærming., Bikuben, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Thoresen, S., Stensland, S., Birkeland, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 November). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th Annual Meeting, Boston.

Aakvaag, H. F., Stensland, S., & Dyb, G. (2019 June). Shame after a terrorist attack: Associations with event characteristics and interpersonal violence in young survivors three years after the Utøya Island attacks. Paper presented at European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) biannual meeting, Rotterdam.

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. In I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. .

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2019 June). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis. Paper presented at ESTSS 2019.

Guddal, M. H., Storheim, K., Zwart, J. A., Småstuen, M., Johnsen, M. B., Stensland, S., (2019). Sport participation and its association with mental health among adolescents: The Young-HUNT Study. .Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2019, Gardermoen.

S. Stensland & U. M. Køpp (2018). Kapittel 12. Psykiske lidelser og psykososiale tilstander. Generell veileder. Pediatriveiledere.

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 November). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study. Paper presented at ISTSS 2018, Washington DC.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., & Thoresen, S. (2018). Å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet er en nedprioritering av vold- og traumefeltet. Forskning.no.

Stensland, S. (2018 May). Javisst gjør det vondt. Traumer, helseplager, motivasjon og mestring. Barn & unge. Foredrag på Kriseteam, Gullhaugveien 1-3.

Stensland, S., & Betty, v. R. (2018 March). Post traumatiske stress reaksjoner, psykiske vansker og andre helseplager blant barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt. Foredrag på Klinisk emnekurs i vold og omsorgssvikt blant barn og unge i Norge, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 January). Hodepine etter terror. Foredrag på NOSF konferanse, Rikshospitalet, Oslo.

Stensland, S., (2018). Traumatic events increase headaches and migraines.

Stensland, S., Thoresen, S., & Dyb, G. (2017 June). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study. Paper presented at 15th Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, 2-4 June 2017 in Odense, Denmark, University of Southern Denmark.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017 November). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study). Paper presented at 33rd Annual Meeting, International Society for Traumatic Stress Studies, Chicago.

Stensland, S., (2017). Another Legacy of Terror Attacks: Migraines.

Stensland, S., (2017). Terror Attacks Tied to Sizable Headache Risk in Survivors.

Stensland, S., (2017). Ny forskning: Terroroffer sårbara för huvudvärk.

Stensland, S., (2017). Ny studie: Utøya-ungdommer sliter med migrene.

Stensland, S., (2017). Kobler ekstrem voldshendelse til økt risiko for migrene.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 October). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 October). The headache of terror. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo.

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

Stensland, S. (2016 April). Hvordan påvirker vold og seksuelle overgrep ungdommers helse?. Foredrag på BUP-dagene, Bodø.

Stensland, S. (2016 May). Headaches after terror. Paper presented at Heldagsseminar med Meaghan O’Donnell, Oslo, Ekeberg.

Stensland, S. (2016 June). Effektiv helsehjelp til barn og unge utsatt for traumatiske hendelser krever kunnskap om posttraumatiske stress reaksjoner. Foredrag på Pediatridagene, Hammerfest.

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2015 June). Heads ache after terror. Migraine and tension-type headache in survivors of terror compared to a population-based cohort of adolescents. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

Stensland, S., Dyb, G., Thoresen, S., & Wentzel-Larsen, T. (2011 June). Traumatic experiences in adolescents and somatic complaints: Is this relationship mediated by posttraumatic stress reactions or depression?. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

Pressebilder