Ansatte
Stensland, Synne Øien Pressebilder

Stensland, Synne Øien

Forsker II / dr.med.
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 905 58 009

Kompetanseområder

– barnemedisin

– omsorgssvikt og overgrep mot barn og ungdom

– posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Heuch, I., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2020). Obesity in young adulthood: The role of physical activity level, musculoskeletal pain, and psychological distress in adolescence (the hunt-study). International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 1-14. doi:10.3390/ijerph17124603

Muller, A. E., Hafstad, E. V., Himmels, J. P. W., Smedslund, G., Flottorp, S. A., Stensland, S., . . . Vist, G. E. et al. (in press). The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Research. doi:10.1101/2020.07.03.20145607

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress. doi:10.1002/jts.22562

Børte, S., Zwart, J. A., Stensland, S., Hagen, K., & Winsvold, B. K. S. (2019). Parental migraine in relation to migraine in offspring: Family linkage analyses from the HUNT Study. Cephalalgia, 39(7), 854-862. doi:10.1177/0333102419828989

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2019). Physical activity and sport participation among adolescents: Associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT study: A cross-sectional survey. BMJ Open, 9(9). doi:10.1136/bmjopen-2018-028555

Liu, M., Jiang, Y., Wedow, R., Li, Y., Brazel, D. M., Chen, F., Datta, G., Davila-Velderrain, J., Mitchell, A., Skogholt, A. H., Sivertsen, B., Stordal, E., Morken, G., Kallestad, H., Heuch, I., Zwart, J. A., Fjukstad, K. K., Pedersen, L. M., Johnsen, M. B., Skrove, M. S., Indredavik, M. S., Drange, O. K., Bjerkeset, O., Børte, S., Stensland, S., Choquet, H., Docherty, A. R., Faul, J. D., Foerster, J. R., Fritsche, L., Gabrielsen, M. E., Gordon, S. D., Haessler, J., Hottenga, J. J., Huang, H., Jang, S. K., Jansen, P. R., Ling, Y., Mägi, R., Matoba, N., McMahon, G., Mulas, A., Orrú, V., Palviainen, T., Pandit, A., Reginsson, G. W., Smith, J. A., Taylor, A. E., Turman, C., Willemsen, G., Young, H., Young, K. A., Zajac, G. J., Zhao, W., Zhou, W., Björnsdóttir, G. T., Boardman, J. D., Boehnke, M., Boomsma, D. I., Chen, C., Davies, G. E., Eaton, C. B., Winsvold, B. K. S., Hveem, K., & Vrieze, S. (2019). Association studies of up to 1.2 million individuals yield new insights into the genetic etiology of tobacco and alcohol use. Nature Genetics, 51(2), 237-244. doi:10.1038/s41588-018-0307-5

Stensland, S., & Dyb, G. (2019). Kroppen reagerer på fare. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 33-41). Gyldendal Akademisk.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology, 90(2), e111-e118. doi:10.1212/WNL.0000000000004805

Bugge, I., Dyb, G., Stensland, S., Ekeberg, Ø., Wentzel-Larsen, T., & Diseth, T. H. (2017). Physical Injury and Somatic Complaints: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Symptoms in Young Survivors of a Terror Attack. Journal of Traumatic Stress, 30(3), 229-236. doi:10.1002/jts.22191

Børte, S., Winsvold, B. K. S., Stensland, S., Småstuen, M. C., & Zwart, J. A. (2017). The effect of foetal growth restriction on the development of migraine and tension-type headache in adulthood. The HUNT Study. PLoS ONE, 12:e0175908(4), 1-12. doi:10.1371/journal.pone.0175908

Guddal, M. H., Stensland, S., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., & Storheim, K. (2017). Physical activity level and sport participation in relation to musculoskeletal pain in a population-based study of adolescents: The Young-HUNT Study. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 5:2325967116685543(1), 1-9. doi:10.1177/2325967116685543

Dyb, G., & Stensland, S. (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 45-62). Universitetsforlaget.

Bugge, I., Dyb, G., Stensland, S., Ekeberg, Ø., Wentzel-Larsen, T., & Diseth, T. H. (2015). Physical injury and posttraumatic stress reactions. A study of the survivors of the 2011 shooting massacre on Utøya Island, Norway. Journal of Psychosomatic Research, 79(5), 384-390. doi:10.1016/j.jpsychores.2015.09.005

Dyb, G., Stensland, S., & Zwart, J. A. (2015). Psychiatric Comorbidity in Childhood and Adolescence Headache. Current Pain and Headache Reports, 19:5(4). doi:10.1007/s11916-015-0479-y

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015). Interpersonal violence and overweight in adolescents: the HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 43(1), 18-26. doi:10.1177/1403494814556176

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2014). Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study. The Journal of Headache and Pain, 15:35. doi:10.1186/1129-2377-15-35

Stensland, S., Dyb, G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Zwart, J. A. (2013). Potentially traumatic interpersonal events, psychological distress and recurrent headache in a population-based cohort of adolescents: the HUNT study. BMJ Open, 3(7). doi:10.1136/bmjopen-2013-002997

Myhre, M., & Stensland, S. (2011). Alvorlig omsogssvikt. I C. Klingenberg, T. Møller, C. V. Nilsen, H. Døllner & T. Rajka (Red.) Generell veileder i pediatri. Oslo: Norsk Barnelegeforening.

Stensland, S., & Aakvaag, H. F. (2011). Inndeling og forekomst av belastende hendelser. PAIDOS, 29(2), 67-67.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. PAIDOS, 29(2), 60-63.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Stensland, S., & Dyb, G. (2019). Å leve videre etter katastrofen Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer Kapittel 2. Kroppen reagerer på fare. Gyldendal Akademisk.

Stensland, S., & Dyb, G. (2016). Traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom: En kilde til helseplager. Universitetsforlaget.

Stensland, S. (2015). Interpersonal violence and health in adolescents: Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Aakvaag, H. F., Flod Aakvaag, H., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., Stensland, S. Ø., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Andre publikasjoner

2019

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2019 June). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis. Paper presented at ESTSS 2019.

Stensland, S. (2019 February). (Psyko)somatiske plager, psykiske vansker & atferdsproblemer hos barn og unge utsatt for barnemishandling/ omsorgssvikt. Foredrag på Barnemishandling/omsorgssvikt og seksuelle overgrep: Diagnostikk – Tverrfaglig samarbeid – Juridiske forhold. En praktisk tilnærming., Bikuben, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Stensland, S. (2019 November). Det gjør vondt Smerter, søvnvansker og andre kroppslige plager etter tap og traumer. Foredrag på Etterlattesamling, Scandic Holmenkollen Park.

Stensland, S. (2019 September). Brukermedvirkning i helseforskning. Foredrag på Landscamp for ungdomsrådene, Radisson Royal Blu, Royal Garden Hotel, Trondheim.

Stensland, S. (2019 September). Javisst gjør det vondt Posttraumatiske stressreaksjoner motivasjon og mestring hos barn og ungdom. Foredrag på Hva hjelper når krisen rammer?, Nydalen.

Stensland, S. (2019 September). Javisst gjør det vondt Traumatiske opplevelser og kroppslige plager hos ungdom. Foredrag på Forskningsdagene. Oppvekstmiljøets påvirkning: Konsekvenser av vanskelig oppvekst, Litteraturhuset i Oslo.

Stensland, S., & Myhre, M. C. (2019). Barnemishandling og omsorgssvikt. .

Stensland, S., Andreassen, A. L., Lingaas, I., Undset, A. B., & Dyb, G. (2019). Instruksjonsvideo for bruk av aktigraf. Trist og Traurig AS.

Stensland, S., Glad, K. A., Porcheret, K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Glad, K. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Lingaas, I., Undset, A. B., Andreassen, A. L., & Dyb, G. (2019). Informasjonsfilm om Utøyastudien. Oslo: Trist og Traurig AS.

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2019 November). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien. Foredrag på MUSS-konferansen 2019, Gardermoen.

Thoresen, S., Stensland, S., Birkeland, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 November). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th Annual Meeting, Boston.

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. I I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Aakvaag, H. F., Stensland, S., & Dyb, G. (2019 June). Shame after a terrorist attack: Associations with event characteristics and interpersonal violence in young survivors three years after the Utøya Island attacks. Paper presented at European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) biannual meeting, Rotterdam.

2018

Stensland, S. (2018 May). Javisst gjør det vondt. Traumer, helseplager, motivasjon og mestring. Barn & unge. Foredrag på Kriseteam, Gullhaugveien 1-3.

Stensland, S., & Betty, v. R. (2018 March). Post traumatiske stress reaksjoner, psykiske vansker og andre helseplager blant barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt. Foredrag på Klinisk emnekurs i vold og omsorgssvikt blant barn og unge i Norge, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Stensland, S., & Køpp, U. M. (Red.) (2018). Kapittel 12. Psykiske lidelser og psykososiale tilstander. Generell veileder. Pediatriveiledere. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962: Norsk barnelegeforening.

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 November). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study. Paper presented at ISTSS 2018, Washington DC.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 January). Hodepine etter terror. Foredrag på NOSF konferanse, Rikshospitalet, Oslo.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., & Thoresen, S. (2018). Å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet er en nedprioritering av vold- og traumefeltet. Forskning.no.

2017

Stensland, S., Thoresen, S., & Dyb, G. (2017 June). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study. Paper presented at 15th Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, 2-4 June 2017 in Odense, Denmark, University of Southern Denmark.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017 November). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study). Paper presented at 33rd Annual Meeting, International Society for Traumatic Stress Studies, Chicago.

2016

Stensland, S. (2016 April). Hvordan påvirker vold og seksuelle overgrep ungdommers helse?. Foredrag på BUP-dagene, Bodø.

Stensland, S. (2016 June). Effektiv helsehjelp til barn og unge utsatt for traumatiske hendelser krever kunnskap om posttraumatiske stress reaksjoner. Foredrag på Pediatridagene, Hammerfest.

Stensland, S. (2016 May). Headaches after terror. Paper presented at Heldagsseminar med Meaghan O’Donnell, Oslo, Ekeberg.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 October). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 October). The headache of terror. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo.

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Stensland, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2016 November). Social resources and mental health in victims of childhood violence: Social support, social support barriers, shame, other people’s withdrawal,and loneliness. Paper presented at ISTSS Annual Meeting, Dallas.

2015

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2015 June). Heads ache after terror. Migraine and tension-type headache in survivors of terror compared to a population-based cohort of adolescents. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

2011

Stensland, S., Dyb, G., Thoresen, S., & Wentzel-Larsen, T. (2011 June). Traumatic experiences in adolescents and somatic complaints: Is this relationship mediated by posttraumatic stress reactions or depression?. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

Pressebilder