Keynote-foredrag: Produktiv friksjon? Betydningen av responser fra andre i menns fortellinger om seksuelle krenkelser.

Kruse, A. E., (2023). Keynote-foredrag: Produktiv friksjon? Betydningen av responser fra andre i menns fortellinger om seksuelle krenkelser. .Januarkonferansen 2023: Vold og overgrep i nære relasjoner, Tromsø, Norway.