Kjønnslemlestelse – fenomenkunnskap, oppfølging og henvisning

Johansen, R. E. B. (2018 February). Kjønnslemlestelse - fenomenkunnskap, oppfølging og henvisning. Foredrag på Faglig oppdatering for minoritetsrådgivere, Oslo.