Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte

Johansen, R. E. B. (2017 November). Kjønnslemlestelse - Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte. Foredrag på Seminar for lansering av rapport med samme tittel, Oslo.