Kjønnslemlestelse – informasjon til brukere

Johansen, R. E. B. (2017 November). Kjønnslemlestelse - informasjon til brukere. Foredrag på Filmet for Nettportalen Lokalt Mot, Nett.