Kjønnslemlestelse – status og veien videre

Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2017 April). Kjønnslemlestelse - status og veien videre. Foredrag på Lansering av ny handlingsplan, Oslo.